Onze diensten

De naam P&O voor Zorg en Welzijn, kortweg POZW, is niet voor niets gekozen. Geen humbug, maar deskundigheid door kennis en ervaring, die we heel praktisch koppelen aan dienstverlening en oplossingen op maat, dichtbij de klant.

P&O Advies

De eerste vraag is: wat moet er gebeuren, waarmee kunnen we u van dienst zijn. Bij POZW houden we van moeilijke vragen, ieder zijn vak. Maar we houden niet van antwoorden waarmee u het bos in gestuurd wordt. Dat is de kracht van onze adviseurs: deskundig en doelgericht werken aan oplossingen.

Interim

Tijdelijk een PenO – er nodig? Bij POZW bent u aan het juiste adres. We zetten intimmermanagers in op projecten, maar ook als tijdelijke vervanging, bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsverlof of ziekte. De meerwaarde zit in onze kennis en ervaring en de support vanuit het bureau.

Coaching

Bij POZW vindt u coaches met uiteenlopende expertise. Denk aan: Individuele loopbaan coaching, Ontwikkelen van zelfsturende teams, Coaching van de OR bij reorganisaties, Management coaching bij transities. We hebben of we zoeken de coach die het best aansluit.

Werving & selectie

Arbeidsmarktcommunicatie is een vak apart: hoe vindt je de doelgroep en hoe bereik je de kandidaat die het best past. Goed opgezette werving selecteert voor. Hierdoor kan de opdrachtgever zich beperken tot de keuze uit de beste kandidaten, zeg 2 of 3. POZW verzorgt het hele traject tot en met het contract.

Vertrek regeling

Soms is het onvermijdelijk de samenwerking en arbeidsovereenkomst te beëindigen. POZW wordt ingezet om een oplossing op maat tot stand te brengen. POZW werkt nauw samen met arbeidsjuristen en advocaten. Zo zorgen we voor een vertrek regeling, waar beide partijen mee uit de voeten kunnen.

Functiebeschrijving

De functie is onderdeel van de arbeidsovereenkomst: wat is de functie en het werk dat u als werkgever met u werknemer bent overeengekomen. Door dit vast te leggen in de functiebeschrijving bent u meteen klaar om de overstap te maken naar de functiewaardering en beloning.

Vertrouwens persoon

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar voordat een medewerkers terugvalt op de vertrouwenspersoon is er vaak al heel wat gepasseerd. Hoe groot of hoe klein de organisatie ook is, het is altijd verstandig een externe vertrouwenspersoon aan uw organisatie te verbinden.

Interne Bezwaar Commissie

Niet elke medewerker kan zich vinden in de functiebeschrijving of de uitkomst van de functiewaardering. Vele organisaties kennen daarom een Interne Bezwaar Commissie, deze is vaak verplicht vanuit de cao. Bij POZW kunt u goed terecht voor expertondersteuning of deelname aan uw IBC.

Functiehuis ordening

Bij POZW vindt u experts op het vlak van functiebeschrijving en functiewaardering. We bouwen aan een duurzaam functiehuis en houden het geheel in balans. We garanderen dat de functiebeschrijving past bij de toepassing van het FWG systeem of MNT, voor functiewaardering op maat.

Functiewaardering

Wat is de functie waard? Om dat te kunnen bepalen is het essentieel een aantal zaken na te gaan. Zoals de inhoud van het werk, de doelen en te bereiken resultaten, de organisatie van het werk in werkprocessen en werkverdeling, de bijdrage die in een functie wordt gevraagd en de eisen die dit stelt aan degene die de functie vervult.

Wat is de functie waard?

Om dat te kunnen bepalen is het essentieel een aantal zaken na te gaan. Zoals de inhoud van het werk, de doelen en te bereiken resultaten, de organisatie van het werk in werkprocessen en werkverdeling, de bijdrage die in een functie wordt gevraagd en de eisen die dit stelt aan degene die de functie vervult. Dit, en meer, zijn de invalshoeken om te kunnen bepalen wat de functie waard is. We leggen dit vast in een functiebeschrijving, om vervolgens de waarde van de functie te bepalen met behulp van uw systeem van functiewaardering. 

Functiewaardering en beloning.

Het woord “waardering” wordt in dit verband vaak verkeerd opgevat; een medewerker die meer loon zou wensen, maar niet meer loon ontvangt, legt dit soms uit als “gebrek aan waardering”. Daar gaat het echter niet om. Het functieniveau bepaalt de salarisgroep waarop de beloning wordt gebaseerd. Daar is niets persoonlijks aan. De personal touch komt daarna, bijvoorbeeld door ervaring of competenties te vertalen naar een bepaalde salarisschaal en periodiek, door een toeslag te geven voor onregelmatige diensten, of overige functie gerelateerde toevoegingen. 

De functiezwaarte of het functieniveau.

Om de functiezwaarte of het functieniveau te kunnen bepalen wegen we de functie. Dat doen we met het functiewaarderingssysteem dat voor uw organisatie geldt, bijvoorbeeld FWG 3.0, FWG VVT, MNT of Fuwasys (om er een paar te noemen). De uitkomst van de weging leidt tot het functieniveau. Daarmee is de basis gelegd voor de salarisverhoudingen in uw organisatie en voor de beloning van uw medewerkers.Alle functies samen vormen het functiehuis. Het functiehuis maakt duidelijk dat uw organisatie geen los zand is, maar een samenhangend stelsel van functies.

Resultaatgericht beschrijven.

Functies zijn meer dan de optelsom van een reeks taken. Waar het om gaat, is dat het werk ergens toe leidt. Centraal staat de kern of het doel van de functie.

            "Om de functiezwaarte of het functieniveau te kunnen bepalen wegen we de functie"

Zo nodig verbreden we dit in de situatieschets naar de doelen van het geheel: dat wat gezamenlijk moet worden gerealiseerd. Een resultaatgerichte functiebeschrijving laat niet alleen zien wat er wordt gedaan, maar laat vooral zien waartoe dit dient en waartoe dit moet leiden.

Werkgevers in en zorg en welzijn zijn zich zeer bewust van het belang van beloningsmanagement. De loonsom is immers substantieel onderdeel van het totaal van de bedrijfskosten. We keren deze redenering graag om: wat zijn de resultaten, dus de baten, waarvoor de kosten moeten worden gemaakt.

 

POZW Partners

Insamenwerking met anderen ondersteund pozw klanten op alle vlakken van HR

All
Werkgeverinstituut
De Narmada Academie
Patricia van Petersen HR consultancy
Stamoulis Advocaten
HS Arbeidsvoorwaarden

 

 

 

Wie zijn POZW

POZW BV is een netwerkorganisatie van ervaren P&O adviseurs en HR Experts, met diepgaande kennis van de publieke sector, Zorg en Welzijn.

 

 

Vrijblijvend kennismaken of antwoord op uw vraag

  

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht (verplicht)

captcha

  


Contactgegevens

P&O voor Zorg en Welzijn
Veensekom 14
3831RD, Leusden
+31 88 488 40 67
info@pozw.nl